német fordító tolmács német orosz bannerkészítés
Ungarisch Dolmetscher- und Übersetzungsbüro in Budapest Ungarisch- und Russischunterricht in Budapest Webdesign, banner készítés, oktatás Budapesten
Német fordító- és tolmácsiroda Budapesten Hungarian and Russian Courses in Budapest Webdesign, Banner Erstellung in Budapest
  Német- és oroszoktatás Budapesten  

Az oktatás szervezeti formáinak lélektani hatása

Az egyéni, a csoport és az osztály tanuláspszichológiája

Az iskolai oktatás bizonyos szervezeti keretek közt zajlik le. Ez a szervezeti keret az általános és a középiskolában az osztály. Régi pedagógiai-lélektani prob­léma, hogy milyen viszony van az egyéni és közösségi tanulás között. Ma ez a probléma tovább bővül, és belépett a kisebb oktatási csoportok kérdése is.

Milyen viszony van az osztály-, a csoport- és az egyéni oktatás között? Melyik szer­vezeti forma a leghatékonyabb az oktatásban?

Az ókori és a középkori oktatásban az egyéni forma volt az uralkodó. Az új­kor elején, Komensky óta az osztályrendszerű oktatás vált általánossá. A leg­újabb időkben webdesign magántanár budapest a kisebb csoportokban való oktatás gondolata került előtérbe. Az egyéni tanulás bizonyos vonatkozásban mindig szükséges az oktatásban. Nem azt jelenti ez, hogy a nevelő csak egy tanulóval foglalkozik, hanem azt, hogy a tanulóknak feltétlenül kell egyénileg is tanulniuk, hogy az oktatás ered­ményes legyen. A tanulás webszerkesztés magántanár budapest ugyanis, még ha közösségi keretben történik is, végső fokon az egyén idegrendszerében megy végbe. A tanulás lényegében feltételes kapcso­latok kialakítása, és ez feltételezi az egyén személyes ideg- és tudatmunkáját is. Semmiféle premiere magántanár budapest közösségi munka és oktatás nem mentesítheti az embert az egyéni ta­nulás erőfeszítéseitől. Kizárólag külső hatással, belső együttműködés nélkül nem lehet eredményesen oktatni. Adódik ez a fejlődés „önmozgásos” jellegéből is. Tölcsérrel nem lehet a tanulók fejébe tudást önteni.

Mindezek miatt az egyéni tanulás az oktatásban budapest honlapszerkesztés magántanár nélkülözhetetlen. Helytelen volt egy időben az a gyakorlat, hogy az egyéni tanulást budapest dreamweaver tanár ki akarták iktatni mint individualista elhajlást. A főiskolákon pl. a tanulókörben kellett mindenkinek tanulnia az előadások és a szemináriumok után. Bár kétségtelen, hogy budapest videoszerkesztés magántanár az ilyen tanulóköri munkának sok előnye van: a kölcsönös segítés érvényesülhet. A közös munkában általában nagyobb a tanulók koncentrálóképessége, figyelme, ugyanakkor azonban nehezebb az egyéni elmélyedés, utánagondolás, azaz az anyagnak egyéni tevékenység útján való feldolgozása. Ennek üteme, módja egyénileg is változik. A képességek sem egyenlők. Az egyéni szakrajz magántanár tanulásban mindezek érvényre juthatnak.

Ennek ellenére magának az iskolai oktatásnak magántanár fizika a közösségi oktatás a hatékonyabb formája. A kísérletek és általános tapasztalatok azt igazolják, hogy a közösségben való tanulás általában eredményesebb, mint az egyéni. Az egyéni ta­nulás mellett szükséges a közösségi tanulás is.

Mi a pszichológiai alapja a közösségben végzett tanulásnak? Mi bizonyítja, hogy a közösségi tanulás tényleg jótékony hatású? Az idevonatkozó neveléslélektani kísérletek közül néhányat megemlítünk.

A probléma kísérleti vizsgálatát Moede (1920) kezdte el. A tanulóknak értelem nélküli szótagokat kellett csoportban megtanulni. A legjobb tanulók csak 7,2%-kal értek el jobb eredményt csoportban, mint egyénileg. Viszont a közepes és gyenge korrepetálás járműgépészet tanulóknál csoportban 82,4%-kal javult a használt torzításmérő tanulás eredménye. Voltak, akik a figyelem munkáját vizsgálták egyénileg és csoportban. (Tudvalevően a figyelem igen fontos szerepet tölt be az oktatásban.) Úgy találták, hogy meg a figyelem munkája is jobb csoportban, mint egyénileg. Ezeknek a vizsgálatoknak azonban még volt egy fogyatékosságuk, nem az igazi kollektív, bannerkészítés együttműködésen alapuló munkát vizsgálták, hanem csak a közös együttlét hatását. Jellemző, hogy már ezt is pozitívnak találták.

bildung dienstleistung